ON ENS PODEU TROBAR?

c/Prat de la Riba s/n
43812 Rodonyà

977.62.83.52
e3005571@xtec.cat

dilluns, 25 de setembre de 2017

PRIMERA JORNADA EMPATITZAT

Benvolgudes famílies,
les accions que es van portar a terme el curs passat van agradar molt, és per aquest motiu que enguany tornem amb ganes de continuar el projecte.

El proper 22 d'octubre farem LA PRIMERA JORNADA D'EMPATITZAT.

A les reunions d'inici de curs us explicarem el funcionament.

Cordialment
Comissió Empatitza't 

TROBADA PLA CATALÀ - CS


Dilluns 2 d'octubre els alumnes de Cicle Superior de l'escola aniran al Club Tenis Valls, per participar a les Trobades del Pla Català organitzades pel Consell Esportiu de l'Alt Camp i els coordinadors del PCEE.
Durant el matí els alumnes passaran per les diferents estacions relacionades amb els jocs de raqueta i altres esports (bitlles catalanes, tennis, pàdel, tennis taula, futbol, bàsquet, ...). Després de dinar, es farà una activitat col·lectiva.

*Recordeu que els alumnes han de portar:
- Esmorzar
- Dinar (casa o servei de menjador de l'escola)
- Aigua
- Xandall de l'escola
- Calçat esportiu

SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT

xtec.cat

QUÈ ÉS EL SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP) ?
El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que s'emmarca en el conjunt d'actuacions que el Departament d'Ensenyament impulsa per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i de cada nena.
Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s'ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha d'aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius.
És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes. 

Qui rebrà el SEP?
Com a criteri general i de forma prioritària:
  1. Els alumnes de l'educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral.
  2. Els alumnes que cursen el cicle inicial de l'educació primària, amb la finalitat de reforçar el procés d'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i aquells aspectes claus del seu aprenentatge.
  3. Els alumnes dels cicles de l'educació primària que presentin retards en els aprenentatges bàsics i, en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a l'educació secundària.
  4. Els alumnes amb altes capacitats, per tal de potenciar-les i mantenir la seva motivació i interès pels aprenentatges.

 Què s'ha de fer?
El suport escolar personalitzat s'oferirà en horari lectiu i postlectiu, segons les necessitats dels alumnes de cada centre i en el marc de la seva autonomia.

Qui l'ha de fer?
Els mestres de l'escola, amb les dotacions horàries específiques destinades a aquesta finalitat.
Quan es farà el SEP?
El suport personalitzat serà en horari lectiu pels alumnes d’educació Infantil.

-   Els alumnes de  2n els dilluns de 12:30 a 13:30.

-   Els alumnes de  1r, 3r, 4t, 5è i 6è els dilluns i divendres de 12:30 a 13:30.

 El suport escolar personalitzat s’iniciarà el dilluns 2 d’octubre de 2017.

Quan durarà el SEP?
L'equip docent decidirà el moment en què cada alumne, d'acord amb les dades obtingudes de la seva avaluació continuada, ha assolit els aprenentatges fixats, inicialment, per millorar.
Aquesta decisió es prendrà, sempre que calgui, al llarg del curs escolar i dels cicles educatius.

 Si voleu obtenir més informació podeu visitar el següent enllaç:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/sep

dimecres, 13 de setembre de 2017

PSICOMOTRICITAT O EDUCACIÓ FÍSICA

- P3: divendres matí
- P4: divendres matí
- P5: divendres tarda
- 1r: dilluns i dimecres matí
- 2n: dilluns i dimecres matí
- 3r: dimarts i dijous matí
- 4t: dimecres tarda i divendres matí
- 5è: dijous tarda
- 6è: dimarts tarda

*Nota: Els alumnes han de dur el xandall, la samarreta de l’escola i calçat esportiu obligatòriament. 
A partir de 3r cal portar necesser. 

Les especialitats començaran el dia 14 de setembre.

REUNIONS D'INICI DE CURS

agora.xtec.cat


Les reunions d’inici de curs es continuaran fent en diferents dies ja que així els pares/mares que teniu fills/es en més d’un cicle pugueu assistir a totes les reunions.
Ens agradaria tenir la màxima participació de mares i pares, creiem, que és molt important pel futur acadèmic dels vostres fills/es, ja que en aquestes reunions s’explica el funcionament del curs.
Les reunions seran totes a les 17:30h i procurarem que no s’allarguin més de 1 hora.
Els alumnes d'Educació Primària exposaran la reunió amb la col·laboració de la tutora. És per això, que us demanem que per un millor funcionament de la  mateixa no es portin altres nens o nenes dins de l’aula. Aquells que no teniu disponibilitat de poder deixar els germans amb algú altre parleu amb direcció, dies abans de la reunió. Ja que us farem signar un full de responsabilitat i així podrem fer una previsió d’assistència i vigilància.

Els dies són els següents:
·      Educació Infantil P3-P4-P5: 5 d’octubre
·      Cicle Inicial: 25 de setembre
·      Cicle Mitjà: 28 de setembre
·      Cicle Superior: 9 d’octubre

dimarts, 12 de setembre de 2017

CIRCULAR D'INICI DE CURS

En aquesta entrada del bloc us volem donar a conèixer diverses informacions que us vam fer arribar amb la circular d'inici de curs:


EQUIP DIRECTIU
Directora: Gemma Casas
Cap d’estudis: Iolanda Tarragó
Secretària: Anna Insa

HORARI D’ATENCIÓ ALS PARES DE L’EQUIP DIRECTIU:

Secretària: dilluns 15:00 a 16:00h
Cap d’estudis: dijous 11:30 a 12:30h
Directora: dimecres de 15:00 a 16:30h i divendres de 11:30 a 12:30h

TUTORIES
Infantil P-3: Laura Casillas
Infantil P-4: Pietat Pérez
Infantil P-5: Anna Insa
1r CI: Tamara Cruzado
2n CI: Laia Ràfols
1r CM: Jordi Fuertes
2n CM: Iolanda Tarragó
1r CS: Cristina Dulsat + Gemma Casas
2n CS: Olga Hernández
Suport: Anna Rovira
0.50 EE: Noèlia Ciuret
0.66 EE: Laia Concernau

ESPECIALISTES
Educació Física: Susana Lozano
Música: Tamara Cruzado
Llengües estrangeres: Raquel Fernández
Religió: Rebeca Franch
Educació Especial: Anna Jané

PAS : Lydia Esteve

EAP: M.Teresa Bofarull

CALENDARI
Dins de l’agenda tindreu el calendari amb les festes i vacances aprovades pel Consell Escolar de l’escola.
Inici de l’escola: 12 de setembre.
Periode d’adaptació P3: 12 i 13 de setembre.
Periode d’adaptació Llar d’infants: 14 i 15 de setembre
Festes de lliure disposició: 13 d’octubre, 7 de desembre, 2 de febrer i 30 d’abril.
Vacances de nadal: del 23 de desembre al 7 de gener.
Vacances setmana santa:  del 24 de març  al 2 d’abril.
Festa local:  22 de gener de 2017 (per  determinar).
Jornada continuada:  de 9 a 13h (el 22 de desembre i del 4 de juny al 22 de juny).

INFORMES ALS PARES


1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
EI
16 de febrer
22 de juny
EP
22 de desembre
23 de març
22 de juny

A més a més dins de la circular podeu trobar informació sobre el menjador, l'AMPA, les entrades i sortides del recinte escolar, la previsió de les sortides i preu aproximat, aparcament, justificant de faltes d'assistència i medicaments.

RECORDEU QUE CAL TORNAR EL FULL DE LES AUTORITZACIONS A L'ESCOLA i LES DADES DELS VOSTRES FILLS/ES.