ON ENS PODEU TROBAR?

c/Prat de la Riba s/n
43812 Rodonyà

977.62.83.52
e3005571@xtec.cat

divendres, 2 d’octubre de 2015

SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT

www.xtec.cat

QUÈ ÉS EL SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP) ?
El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que s'emmarca en el conjunt d'actuacions que el Departament d'Ensenyament impulsa per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i de cada nena.
Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s'ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha d'aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius.
És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes. 

Qui rebrà el SEP?
Com a criteri general i de forma prioritària:
  1. Els alumnes de l'educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral.
  2. Els alumnes que cursen el cicle inicial de l'educació primària, amb la finalitat de reforçar el procés d'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i aquells aspectes claus del seu aprenentatge.
  3. Els alumnes dels cicles de l'educació primària que presentin retards en els aprenentatges bàsics i, en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a l'educació secundària.
  4. Els alumnes amb altes capacitats, per tal de potenciar-les i mantenir la seva motivació i interès pels aprenentatges.

 Què s'ha de fer?
El suport escolar personalitzat s'oferirà en horari lectiu i postlectiu, segons les necessitats dels alumnes de cada centre i en el marc de la seva autonomia.

Qui l'ha de fer?
Els mestres de l'escola, amb les dotacions horàries específiques destinades a aquesta finalitat.

Quan es farà el SEP?
El suport personalitzat serà en horari lectiu pels alumnes d’educació Infantil.
-   A cicle inicial i cicle mitjà i 5è els dilluns de 12:30 a 13:30.
-   Pel alumnes de 6è els dilluns i divendres de 12:30 a 13:30.  
El suport escolar personalitzat s’iniciarà el dilluns 5 d’octubre de 2015.

Quan durarà el SEP?
L'equip docent decidirà el moment en què cada alumne, d'acord amb les dades obtingudes de la seva avaluació continuada, ha assolit els aprenentatges fixats, inicialment, per millorar.
Aquesta decisió es prendrà, sempre que calgui, al llarg del curs escolar i dels cicles educatius.

 Si voleu obtenir més informació podeu visitar el següent enllaç:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/sep

dilluns, 14 de setembre de 2015

REUNIONS D'INICI DE CURS


Les reunions d’inici de curs es continuaran fent en diferents dies ja que així els pares/mares que teniu fills/es en més d’un cicle pugueu assistir a totes les reunions.
Ens agradaria tenir la màxima participació de mares i pares, creiem, que és molt important pel futur acadèmic dels vostres fills/es, ja que en aquestes reunions s’explica el funcionament del curs.
Les reunions seran totes a les 17:30h i procurarem que no s’allarguin més de 1 hora.
Aquest any, a Educació Primària, seran els alumnes que per torns exposaran la reunió amb la col·laboració de la tutora. És per això, que us demanem que per un millor funcionament de la  mateixa no es portin altres nens o nenes dins de l’aula.
Per altra banda, per qüestions de seguretat no hi podrà haver cap infant al pati de l’Escola. En el cas que familiarment, sigui impossible deixar els fills/es a casa cal que passeu per direcció abans del dia de la reunió per parlar-ne.

Els dies són els següents:
  •       Educació Infantil P3-P4-P5: dimarts 29 de setembre
  •       Cicle Inicial: dilluns 28 de setembre
  •       Cicle Mitjà: dijous 1 d’octubre
  •       Cicle Superior: dilluns 5 d’octubre


En el cas que coincideixi el dia de la reunió amb una extraescolar, aquest, es recuperarà.

*RECORDEU TORNAR LA BUTLLETA REFERENT AL VOSTRE FILL/A PER TAL DE CONFIRMAR ASSISTÈNCIA abans del divendres dia 18  de setembre.

PSICOMOTRICITAT O EDUCACIÓ FÍSICA


P3: divendres tarda
P4: dilluns i dijous matí
P5: dijous tarda
1r: dilluns tarda
2n: dilluns i dimecres matí
3r: dimarts i dijous matí
4t: dimecres i divendres matí
5è: dijous tarda
6è: dimecres tarda

*Nota: Els alumnes han de dur el xandall, la samarreta de l’escola i calçat esportiu obligatòriament. 


A partir de 3r cal portar necesser. 

Les classes d'Educació Física començaran el dimecres dia 16 de setembre.

CIRCULAR INICI DE CURS

Avui ha començat un nou curs i aquesta tarda us hem fet arribar la circular d'inici de curs. 


En aquesta entrada del bloc us volem donar a conèixer diverses informacions:

EQUIP DIRECTIU
Directora: Gemma Casas
Cap d’estudis: Anna Rovira
Secretària: Anna Insa
Coordinadora Pedagògica: Iolanda Tarragó


HORARI D’ATENCIÓ ALS PARES DE L’EQUIP DIRECTIU:
Secretària: dilluns 11:30 a 12:30h
Cap d’estudis: dilluns 15:00 a 16:30h
Directora: dilluns de 11:30 a 12:30h i dijous de 15:00 a 16:30h 

TUTORIES
P-3: Anna Insa /Núria Cornadó
P-4: Laura Casillas/ Eva Zurita
P-5: Pietat Pérez
1r: Tamara Cruzado/ Pere Gort
2n: Laia Ràfols
3r: Anna Rovira
4t: Iolanda Tarragó
5è: Gemma Casas
6è: Olga Hernández
Primària: Cristina Dulsat

ESPECIALISTES
Educació Física: Jordi Fuertes
Música: Tamara Cruzado
Llengües estrangeres: Cristina Martínez
Religió: Rebeca Franch
Educació Especial: Anna Jané / Diego De Alba

PAS: Lydia Esteve   

VETLLADORA: Esther Vives

EAP: Cesca Estivill


CALENDARI
Dins de l’agenda tindreu el calendari amb les festes i vacances aprovades pel Consell Escolar de l’escola.
Inici de l’escola: 14 de setembre.
Període d’adaptació P3: dilluns 14 i dimarts 15 de setembre.
Festes de lliure disposició: 13 d’octubre, 7 de desembre, 8 de gener,  1 de febrer i  2 de maig.
Vacances de nadal: del 23 de desembre al 7 de gener.
Vacances setmana santa:  del 21 de març al 28 de març.
Festa local:  25 de gener de 2016 (per  determinar).
Jornada continuada:  de 9 a 13h (el 22 de desembre i del 6 de juny al 21 de juny).


A més a més dins de la circular podeu trobar informació sobre el menjador, l'AMPA, les entrades i sortides del recinte escolar, la previsió de les sortides i preu aproximat, aparcament, justificant de faltes d'assistència i medicaments.

RECORDEU QUE CAL TORNAR EL FULL DE LES AUTORITZACIONS A L'ESCOLA i LES DADES DELS VOSTRES FILLS/ES.